Government and municipal website designGovernment and municipal website designGovernment and municipal website design
+370 607 319 35
ask@tobalt.eu
Kaunas, Lithuania
Government and municipal website designGovernment and municipal website designGovernment and municipal website design

Plungė ambulance

Darbų pavyzdžiai

Greitoji medicinos pagalba

Apie klientą

Bendruomenės kultūrinių poreikių modeliuotojas, čia vyk­sta svarbi kultūrinio ugdymo ir soci­akultūrinė veikla, kurių ryški­au­sias akcen­tas — mėgėjų meno kolek­ty­vai, jų ren­giamos pro­gramos ir projektai.

  • Medicina
  • Plungės greitoji medicinos pagalba
  • https://plungesgmp.lt (senoji versija)